سال جهش تولید
X
   
 
  • شبکه سازی

   1- مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

   2- مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد

   3- مرکز تحقیقات مواد معدنی غرب کشور

   4- موسسه آموزشی و پژوهشی ایمیدرو و دانشگاه تهران (یونیدرو)

   5- مرکز هوشمندی رصدخانه فناوری ایمیدرو و دانشگاه صنعتی شریف

   6- مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو)

   7- طرح ارزیابی منابع و قابلیت فرآوری مواد معدنی حیاتی و راهبردی

   8- طرح توسعه صنعت گوهر سنگ کشور

   9- طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی (فاجد)