•    
    
    • تقویم آموزشی سال 1398 ستاد ایمیدرو

     با سلام و احترام

     با عنایت به برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته به منظور تهیه و تدوین تقویم آموزشی سال 1398 ستاد سازمان که بر اساس اولویت‌بندی نیازهای آموزشی همکاران با همکاری مدیریت‌های سازمان تهیه شده است، ایفاد می‌شود.