•    
    
    • ظرفیت‌ها و اولویت‌های تجاری سازی و صنعتی‌سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری ایمیدرو

     • استحصال و تولید صنعتی فلزات نادر خاکی از منابع اولیه و ثانویه

     • پرعیارسازی کانسنگ و تولید صنعتی شمش آنتیموان

     • ساخت تجاری واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی به روش‌های ثقلی، فلوتاسیون و میکرونانو فلوتاسیون

     • استحصال و تولید صنعتی نیکل

     • استحصال و تولید صنعتی کادمیوم

     • استحصال و تولید صنعتی آلومینا و پتاسیم سولفات از آلونیت

     • استحصال فلزات گرانبها و نادر از ضایعات الکتریکی و الکترونیکی

     • ساخت تجاری دستگاه‌ تنفس مصنوعی پورتال

     • استحصال و تولید صنعتی وانادیوم از سرباره‌های وانادیوم‌دار

     • تولید و تجارت مواد ناریه پیشرفته تجاری