سال جهش تولید
X
   
 
  • آیین نامه

  • آئین‌نامه‌ها

   آئین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری به شرح ذیل می‌باشند:

   1. ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرحها و چارچوب قرارداد

   2. آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید

   3. آیین نامه موضوع ماده 17 اساسنامه ایمیدرو

   4. آیین نامه جامع انگیزشی دانش محور کارکنان سازمان- ویرایش دوم

   5. آیین نامه ساختار مدیریت دانش کارکنان سازمان - ویرایش دوم

   6. آیین نامه شورای هم‌اندیشی و هم‌افزایی بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی