•    
    
    • تعاملات خارجی و بین المللی

     1- همکاری با شرکت مینتک آفریقای جنوبی (مبادله تفاهم نامه همکاری‌های پژوهشی و توسعه فناوری مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با شرکت مینتک آفریقای جنوبی)

     2- همکاری با مرکز همکاریهای بین المللی آلمان (GIZ)

     3- همکاری با یونسکو

     4- همکاری با سازمان همکاریهای اقتصادی(اکو)

     5- تفاهم‌نامه توسعه روابط فنی و تجاری مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران با شرکت ایسکو (ISCO) کانادا