•    
    
    • شبکه سازی

     1- موسسه آموزشی و پژوهشی ایمیدرو و دانشگاه تهران (یونیدرو)

     2- مرکز هوشمندی رصدخانه فناوری ایمیدرو و دانشگاه صنعتی شریف

     3- مبادله تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

     4- مبادله تفاهم‌نامه همکاری ایمیدرو و انجمن مهندسی معدن ایران به منظور توسعه پژوهش و به‌کارگیری فناوری‌های نو و کاربردی کردن دانش مهندسی معدن

     5- مبادله تفاهم‌نامه همکاری ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن به منظور همکاری‌های آموزشی و بررسی‌های فنی و اقتصادی زمینه‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی