•    
    
    • دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی ویژه معادن و صنایع معدنی غیردولتی کشور

     دستورالعمل

     اجرایی دوره‌های آموزشی ویژه

     معادن و صنایع معدنی غیردولتی کشور

     مقدمه

     از آنجاکه افزایش دانش و مهارت منابع انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین دارایی بنگاه­های معدنی و صنایع معدنی ازطریق آموزش وتوسعه یادگیری منجربه توانمندسازی کارکنان‌، ارتقای بهره­وری و رقابت­پذیری بنگاه‌های بخش ­معدن و صنایع معدنی­کشور خواهد شد، بنابراین به‌کارگیری هماهنگ و هم‌افزای همه امکانات و ظرفیت‌های موجود مرتبط دولتی و غیر‌دولتی در برنامه ملی آموزش و توسعه یادگیری منابع انسانی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور الزامی است.

     الف : هدف

     این دستورالعمل به‌منظور تببین وظایف و تقسیم‌کار عوامل اصلی دست‌اندرکار و تعریف سطوح مختلف راهبری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه ملی آموزش و توسعه یادگیری درمعادن و صنایع معدنی غیردولتی کشور تهیه شده است.

     ب : دامنه

     بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی غیر‌دولتی کشور

     پ : حیطه شمول

     بهره­برداران، مدیران، کارشناسان،تکنسین­ها و کارگران فعال در بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی غیر دولتی

     ت : ارکان

     • شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری
     • کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش و توسعه یادگیری
     • کارگروه اجرایی و نظارت آموزش و توسعه یادگیری

     ث : ترکیب

     • شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری :
     • مدیر آموزش‌، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان دبیر
     • معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
     • معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
     • نماینده خانه معدن ایران
     • نماینده انجمن مهندسی معدن ایران
     • کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش و توسعه یادگیری :
     • مسئول آموزش‌ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دبیر
     • مسئول آموزش در صنایع و صنوف دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
     • مسئول آموزش سازمان نظام مهندسی معدن ایران
     • مسئول آموزش خانه معدن ایران
     • یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد ایمیدرو

     کارگروه اجرایی و نظارت آموزش و توسعه یادگیری :

     • مسئول آموزش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به‌عنوان دبیر
     • مسئول آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان
     • مسئول آموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان
     • مسئول آموزش خانه معدن استان
     • نماینده ایمیدرو حسب مورد

     ج : شرح وظایف

     • شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری:

     • ابلاغ برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها و راه‌کارهای کلان اجرایی
     • ابلاغ اولویت‌های آموزشی و اجرایی
     • نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی
     • ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در طرف تقاضای خدمات آموزشی
     • ساماندهی و نظارت عالیه بر کیفیت خدمات آموزشی در طرف عرضه خدمات آموزشی
     • تدوین و ابلاغ نظام‌نامه شیوه جبران خدمات ارکان
     • کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش و توسعه‌یادگیری :

     • پیگیری اجرای مصوبات و وظایف محوله از شورای سیاستگذاری و راهبری
     • نیازسنجی و پیشنهاد اولویت‌های آموزشی به شورای سیاستگذاری و راهبری
     • بررسی برنامه‌ها و پیشنهادهای کارگروه اجرایی و نظارت
     • بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه اجرایی و نظارت
     • برآورد و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز اجرای دوره­های آموزشی به شورای سیاستگذاری و راهبری

     • کارگروه اجرایی و نظارت آموزش و توسعه یادگیری :

     • احصای نیازها ­و پیشنهاد اولویت‌های­آموزشی معادن و صنایع معدنی استان به کارگروه برنامه‌ریزی
      و هماهنگی
     • اطلاع‌رسانی و هماهنگی با بهره‌برداران معادن برای تامین همکاری­های لازم در اجرای برنامه‌های آموزشی
     • همکاری در تامین و تدارک زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای دوره­های آموزشی در استان
     • ارزیابی کمی ، کیفی و پایش اثربخشی­ دوره‌های آموزشی برگزار شده در استان
     • پیشنهاد برنامه­ها، راه‌کارها و روش­های مناسب آموزشی به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • پیگیری موارد ارجاعی از کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی

     چ : فرایند اجرایی دوره‌های آموزشی در استان :

     • دعوت از بهره‌برداران معادن وصاحبان صنایع­معدنی استان برای شناسایی نیازها و تعیین اولویت‌های آموزشی و تامین همکاری لازم
     • اعلام نیازها و اولویت‌های آموزشی برای تایید و تهیه تقویم آموزشی سالانه به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • تعیین زمان و مکان برگزاری دوره‌های ابلاغی از کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • انتخاب و دعوت از مدرسین مورد تایید کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • اطلاع رسانی دوره­ها و دعوت از دانشپذیران
     • نظارت ­بر عملکرد مدرسین دوره­ها و تهیه گزارش‌های نظارتی لازم برای اعلام به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • برگزاری دوره‌های آموزشی مصوب کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • تایید و پرداخت حق الزحمه مدرسین و پذیرایی در دوره‌ها
     • صدورگواهینامه‌های شرکت در دوره‌ها
     • ارسال گزارش ادواری دوره‌های برگزار شده به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی

     ه- معیارهای تشویق :

     کارگروه اجرایی و نظارت درچارچوب معیارهای عملکردی ذیل توسط شورای سیاستگذاری
     و راهبری مورد تشویق و جبران خدمات قرارخواهدگرفت .

     • برگزاری منظم جلسات کارگروه در طول سال (حداقل ماهی یک جلسه )
     • برگزاری به­موقع و منظم دوره­های آموزشی طبق برنامه اعلام شده
     • رعایت حد نصاب تعداد شرکت­کنندگان در هردوره (حداقل 12 نفر برای هر دوره)
     • بررسی و تکمیل به‌موقع مدارک شرکت‌کنندگان
     • ارسال گزارش‌های ارزیابی کیفی و اثربخشی به‌موقع دوره‌ها به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی

     با استفاده از فرم­های استاندارد آموزشی برای ارزیابی دوره‌ها

     • استفاده و بهره­گیری از مدرسین با تجربه
     • ارسال به موقع گزارش پایان دوره‌ها به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
     • اعلام رضایت شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی

     مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری