سال جهش تولید
X
   
 
  • دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی ویژه معادن و صنایع معدنی غیردولتی کشور

   دستورالعمل

   اجرایی دوره‌های آموزشی ویژه

   معادن و صنایع معدنی غیردولتی کشور

   مقدمه

   از آنجاکه افزایش دانش و مهارت منابع انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین دارایی بنگاه­های معدنی و صنایع معدنی ازطریق آموزش وتوسعه یادگیری منجربه توانمندسازی کارکنان‌، ارتقای بهره­وری و رقابت­پذیری بنگاه‌های بخش ­معدن و صنایع معدنی­کشور خواهد شد، بنابراین به‌کارگیری هماهنگ و هم‌افزای همه امکانات و ظرفیت‌های موجود مرتبط دولتی و غیر‌دولتی در برنامه ملی آموزش و توسعه یادگیری منابع انسانی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور الزامی است.

   الف : هدف

   این دستورالعمل به‌منظور تببین وظایف و تقسیم‌کار عوامل اصلی دست‌اندرکار و تعریف سطوح مختلف راهبری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه ملی آموزش و توسعه یادگیری درمعادن و صنایع معدنی غیردولتی کشور تهیه شده است.

   ب : دامنه

   بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی غیر‌دولتی کشور

   پ : حیطه شمول

   بهره­برداران، مدیران، کارشناسان،تکنسین­ها و کارگران فعال در بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی غیر دولتی

   ت : ارکان

   • شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری
   • کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش و توسعه یادگیری
   • کارگروه اجرایی و نظارت آموزش و توسعه یادگیری

   ث : ترکیب

   • شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری :
   • مدیر آموزش‌، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان دبیر
   • معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
   • معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
   • نماینده خانه معدن ایران
   • نماینده انجمن مهندسی معدن ایران
   • کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش و توسعه یادگیری :
   • مسئول آموزش‌ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دبیر
   • مسئول آموزش در صنایع و صنوف دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
   • مسئول آموزش سازمان نظام مهندسی معدن ایران
   • مسئول آموزش خانه معدن ایران
   • یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد ایمیدرو

   کارگروه اجرایی و نظارت آموزش و توسعه یادگیری :

   • مسئول آموزش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به‌عنوان دبیر
   • مسئول آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان
   • مسئول آموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان
   • مسئول آموزش خانه معدن استان
   • نماینده ایمیدرو حسب مورد

   ج : شرح وظایف

   • شورای سیاستگذاری و راهبری آموزش و توسعه یادگیری:

   • ابلاغ برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها و راه‌کارهای کلان اجرایی
   • ابلاغ اولویت‌های آموزشی و اجرایی
   • نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی
   • ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در طرف تقاضای خدمات آموزشی
   • ساماندهی و نظارت عالیه بر کیفیت خدمات آموزشی در طرف عرضه خدمات آموزشی
   • تدوین و ابلاغ نظام‌نامه شیوه جبران خدمات ارکان
   • کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش و توسعه‌یادگیری :

   • پیگیری اجرای مصوبات و وظایف محوله از شورای سیاستگذاری و راهبری
   • نیازسنجی و پیشنهاد اولویت‌های آموزشی به شورای سیاستگذاری و راهبری
   • بررسی برنامه‌ها و پیشنهادهای کارگروه اجرایی و نظارت
   • بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه اجرایی و نظارت
   • برآورد و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز اجرای دوره­های آموزشی به شورای سیاستگذاری و راهبری

   • کارگروه اجرایی و نظارت آموزش و توسعه یادگیری :

   • احصای نیازها ­و پیشنهاد اولویت‌های­آموزشی معادن و صنایع معدنی استان به کارگروه برنامه‌ریزی
    و هماهنگی
   • اطلاع‌رسانی و هماهنگی با بهره‌برداران معادن برای تامین همکاری­های لازم در اجرای برنامه‌های آموزشی
   • همکاری در تامین و تدارک زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای دوره­های آموزشی در استان
   • ارزیابی کمی ، کیفی و پایش اثربخشی­ دوره‌های آموزشی برگزار شده در استان
   • پیشنهاد برنامه­ها، راه‌کارها و روش­های مناسب آموزشی به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • پیگیری موارد ارجاعی از کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی

   چ : فرایند اجرایی دوره‌های آموزشی در استان :

   • دعوت از بهره‌برداران معادن وصاحبان صنایع­معدنی استان برای شناسایی نیازها و تعیین اولویت‌های آموزشی و تامین همکاری لازم
   • اعلام نیازها و اولویت‌های آموزشی برای تایید و تهیه تقویم آموزشی سالانه به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • تعیین زمان و مکان برگزاری دوره‌های ابلاغی از کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • انتخاب و دعوت از مدرسین مورد تایید کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • اطلاع رسانی دوره­ها و دعوت از دانشپذیران
   • نظارت ­بر عملکرد مدرسین دوره­ها و تهیه گزارش‌های نظارتی لازم برای اعلام به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • برگزاری دوره‌های آموزشی مصوب کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • تایید و پرداخت حق الزحمه مدرسین و پذیرایی در دوره‌ها
   • صدورگواهینامه‌های شرکت در دوره‌ها
   • ارسال گزارش ادواری دوره‌های برگزار شده به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی

   ه- معیارهای تشویق :

   کارگروه اجرایی و نظارت درچارچوب معیارهای عملکردی ذیل توسط شورای سیاستگذاری
   و راهبری مورد تشویق و جبران خدمات قرارخواهدگرفت .

   • برگزاری منظم جلسات کارگروه در طول سال (حداقل ماهی یک جلسه )
   • برگزاری به­موقع و منظم دوره­های آموزشی طبق برنامه اعلام شده
   • رعایت حد نصاب تعداد شرکت­کنندگان در هردوره (حداقل 12 نفر برای هر دوره)
   • بررسی و تکمیل به‌موقع مدارک شرکت‌کنندگان
   • ارسال گزارش‌های ارزیابی کیفی و اثربخشی به‌موقع دوره‌ها به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی

   با استفاده از فرم­های استاندارد آموزشی برای ارزیابی دوره‌ها

   • استفاده و بهره­گیری از مدرسین با تجربه
   • ارسال به موقع گزارش پایان دوره‌ها به کارگروه برنامه‌ریزی و هماهنگی
   • اعلام رضایت شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی

   مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری