سال جهش تولید
X
   
 
    • استفاده از فرصت‌های آموزشی خارج از کشور(اعزام)

      در چارچوب برنامه استفاده از امکانات و فرصت­های خارجی در بسط دانش فنی و انتقال تجارب موفق مهندسی با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های معتبر بین‌المللی، این سازمان از ابتدای سال 1395 اقدام به اعزام کارشناسان ستاد و شرکتهای تحت پوشش به دانشگاهها و بنگاههای معدنی و صنایع معدنی معتبر دنیا نموده است: