•    
    
    • وظایف تخصصی مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری

     1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزش‌ها)، اهداف و برنامه‌های استراتژیک، عملیاتی و سیاست‌های سازمان
     2. تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی به منظور تشویق پژوهشگران در ارائه پیشنهاد و راهکارهای علمی و عملی در برطرف کردن مشکلات و بهبود در حوزه معدن و صنایع معدنی
     3. نیازسنجی آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان و خانواده ایشان، شرکت‌ها، مجتمع‌ها و طرح‌ها (متناسب با بلوغ و درصد سهام سازمان) در دوره‌های زمانی مشخص و اجرای اثربخش آن ها
     4. نیاز سنجی و نظارت بر اجرای اثربخش آموزش‌های بخش معدن و صنایع معدنی
     5. پژوهش در زمینه وضعیت حال و آینده معدن و صنایع معدنی با توجه به تحولات فناوری و تغییرات عرضه و تقاضا در دنیا.
     6. ایجاد ارتباط و هماهنگی بین واحدهای تحقیقاتی شرکت‌های تحت پوشش و نظارت بر اجرای پروژه‌های پژوهشی شرکت‌ها، مجتمع‌ها و طرح‌های تحت پوشش
     7. شناسایی، بررسی و اولویت‌بندی و تامین نیازهای پژوهشی سازمان
     8. همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه‌های پژوهشی در حوزه معدن و صنایع معدنی
     9. برگزاری سمینارهای پژوهشی ملی و بین‌المللی در حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور بررسی دستاوردهای پژوهشی و کاربردی کردن آن ها در این حوزه
     10. شناسایی، اولویت‌بندی و نظارت بر تامین فناوری‌های نوین حوزه معدن و صنایع معدنی
     11. نظارت بر طرح‌های پایلوت نیمه صنعتی سازمان
     12. پایش و سیاست‌گذاری بهبود بهره‌وری سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی و هماهنگی فعالیت‌های انجام شده در سطح سازمان
     13. همکاری با نهادهای ذیربط در مورد تدوین و به‌روز رسانی ضوابط و مقررات فنی و استانداردهای مرتبط با فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی
     14. مستندسازی دانش در سازمان و شرکت‌ها، مجتمع‌ها و طرح‌های تابعه
     15. پژوهش و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و بهبود فناوری به منظور بهبود بهره‌وری سازمان و بخش معدن و صنایع معدنی
     16. پیگیری امور و وظایف مربوط به دبیرخانه ماده 17 اساسنامه سازمان
     17. گردآوری، حفظ، نگهداری اسناد مکتوب و غیرمکتوب فنی، علمی، پژوهشی و ارائه خدمات کتابخانه‌ای به مراجعین
     18. ایجاد و مدیریت پورتال تخصصی پایگاه داده‌های مرجع آموزش، پژوهش و فناوری سازمان با هماهنگی مدیریت روابط عمومی
     19. پیگیری و اتخاذ روش‌های لازم به منظور پیش بینی و تامین نیازهای طرح‌های توسعه و مجتمع‌های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
     20. شناسایی و اولویت‌بندی و نظارت بر تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش معدن و صنایع معدنی
     21. راهبری و نظارت بر عملکرد مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان
     22. تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
     23. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی
     24. ارسال گزارش عملکرد دوره‌ای اجرای برنامه‌های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه‌ریزی
     25. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه‌ای مدیریت به مدیریت‌های ذیربط
     26. پیشنهاد اهداف و برنامه‌ها مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژی‌های کلان سازمان
     27. نظارت بر اجرای برنامه‌ها و اهداف کارشناسان تابعه مدیریت