سال جهش تولید
X
   
 
  • سامانه تحت وب محاسبه شاخصهای بهرهوری

   اهداف طراحی و پیاده‌سازی سامانه

   • اندازه‌گیری، تحلیل و پایش شاخصهای بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی ایران
   • ایجاد یک رویه استاندارد و مصوب جهت اندازه‌گیری شاخصهای بهره‌وری
   • کمک به ارتقای بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی ایران


   امکانات سامانه

   • محاسبه شاخصهای بهره‌وری به نرخ جاری و ثابت
   • امکان مقایسه شاخصهای بهرهوری شرکتهای یک گروه با هم
   • امکان تجزیه و تحلیل تغییرات روند شاخصها
   • امکان مقایسه با میانگین صنعت و موفق ترین ها در شاخص مربوطه
   • قابلیت محاسبه شاخصها به صورت مداوم
   • امکان تهیه گزارشهای تحلیلی مختلف از وضعیت معادن و صنایع معدنی ایران


   لینک سامانه:

   https://amar.imidro.gov.ir/ArianApps/WebLogin.aspx?ReturnUrl=%2fArianApps