سال جهش تولید
X
   
 
  • جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران

   جایزه بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی براساس مصوبه شماره 8-1/855-ﻫ مورخ 30/02/91 هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط، به منظور فرهنگ‌سازی وارتقای بهره‌وری بنگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی، طرح‌ریزی و اجرا می‌شود.

   اجرای این جایزه اهداف ذیل را در بخش معدن و صنایع معدنی کشور مد نظر دارد:
   -
   ایجاد چارچوبی جامع و یکپارچه به منظور سازماندهی فعالیت‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری
   - برقراری ارتباط معنی‌دار بین شاخص‌های بهره‌وری و فعالیت‌ها و فرآیندهای بنگاه‌ها
   - تشویق بنگاه‌هابرای انجام عملیات خودارزیابی و شناسایی نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود خود
   - ایجاد فضای لازم برای تبادل تجربه‌های موفق بنگاه‌هادر زمینه ارتقای بهره‌وری
   - ایجاد فضای رقابتی به منظورارتقای بهره‌وری و معرفی بنگاه‌های موفق

   این جایزه بعد از ثبت نام در فرآیند اعتبار سنجی سازمان ملی بهره وری و برگزاری جلسات با اعضای کمیته ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری در سال 94 موفق به اخذ تاییدیه مشروط شد و با انجام اقدامات اصلاحی و بازبینی مدل بهره وری و کلیه مستندات پشتیبان مدل در تاریخ 26/4/95 تاییدیه قطعی جایزه را از سازمان ملی بهره‌وری ایران دریافت کرد.

   معرفی مدل بهره وری ایمیدرو

   فرایند ارزیابی بهره‌وری