•    
    
    • پژوهش های توسعه ای بخش خصوصی

     1. طرح استحصال آهن و تیتانیوم از ذخایر پلاسری سنگ آهن سیرجان(مشاور مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران)
     2. مطالعه و بررسی فرآوری کرومیت های کم عیار در مقیاس آزمایشگاهی(مطالعه موردی: معادن چاه پنجسر و عباس شیخ)(مشاور شرکت دانش فرآوران پژوه)
     3. انجام تست‌های نیمه‌صنعتی برای استحصال نیکل، کادمیوم و روی از فیلترکیک‌های موجود کشور و تهیه گزارش فنی - اقتصادی به‌صورت مشترک با بخش خصوصی ( مشاوردانشگاه صنعتی شریف)