سال جهش تولید
X
   
 
  • دستورالعمل‌ها

   دستورالعمل‌ها

   دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری:

   1. دستورالعمل نحوه اجرای فرآیند آموزش و توسعه یادگیری

   2. دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی ویژه معادن و صنایع معدنی بخش خصوصی

   3. دستورالعمل نحوه ارسال اسناد فنی و مدارک علمی الکترونیک به مرکز اسناد فنی و مدارک علمی الکترونیک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


   آئین‌نامه‌ها


   آئین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری به شرح ذیل می‌باشند:

   1. ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرحها و چارچوب قرارداد

   2. آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند الف ماده (35) قانون رفع موانع تولید

   3. آیین نامه موضوع ماده 17 اساسنامه ایمیدرو

   4. آیین نامه جامع انگیزشی دانش محور کارکنان سازمان- ویرایش دوم

   5. آیین نامه ساختار مدیریت دانش کارکنان سازمان - ویرایش دوم

   6. آیین نامه شورای هم‌اندیشی و هم‌افزایی بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی   نظام‌نامه‌ها


   نظام‌نامه‌های تدوین شده توسط مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری که به تائیدیه نهایی رسیده‌اند عبارتند از:

   1- نظام‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

   2- نظام‌نامه حمایت از پروژه‌های ارتقای بهره‌وری در معادن بخش خصوصی

   3- نظام‌نامه راهبری حمایت از رویدادها

   4- نظام‌نامه جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی