•    
    
    • پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان و شرکتهای تحت پوشش

     - پیاده‌سازی مدیریت دانش در ستاد سازمان ( مشاور شرکت مشاوران توسعه آینده)

     - پیاده­ سازی طرح جامع مدیریت دانش در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران، و شرکت­های تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ملی فولاد ایران ( مشاور شرکت مشاوران توسعه آینده)