•    
    
    • صلاحیت ارزیابان

     شایستگی ارزیابان جایزه با استفاده از معیارهای مختلف سنجیده و گرید بندی می شود که ذیلا معیارهای ارزیابی اولیه را نشان می دهد.

     1- شایستگی های پایه (وزن 40 درصد)

     • مدرک تحصیلی
     • سابقه کار
     • تجربه در حوزه مرتبط با معدن و صنایع معدنی
     • سوابق مرتبط با کیفیت و بهره وری
     • آموزش های مرتبط با کیفیت و بهره وری
     • دارای سابقه ارزیابی در سایر جوایز

     2- شایستگی های تخصصی ارزیابان (60 امتیاز)

     در جدول زیر شایستگی های مربوط به ارزیابان و نحوه سنجش شایستگی ها مطرح شده است.


     دو عامل فوق برای گزینش ارزیابان و دعوت از آنها برای همکاری با جایزه به کار می رود . در ادامه عملکرد ارزیابان مورد سنجش قرارگرفته و با استفاده از معیارهای شکل زیر ارزبابان گریدبندی می شوند.


سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک 39
 • 021-88829181 021-88324032 021-88318011
 • trt@imidro.gov.ir
  لینک کانال تلگرامی آموزش https://t.me/imidrotraining