•    
    
    • منطق رادار

     منطق رادار چارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمندی است که روشی ساختاریافته برای پرسش درباره عملکرد سازمان را ارائه می‌کند. در عالی‌ترین سطح، منطق رادار بیان می‌کند که سازمان به موارد ذیل نیاز دارد:

     • تعیین نتایجی که برای دستیابی به آن به‌عنوان بخشی از استراتژی‌شان، هدف‌گذاری ‌شود. (Result)
     • طرح‌ریزی و توسعه مجموعه یکپارچه‌ای از رویکردهای مناسب که نتایج لازم در زمان حال و آینده را محقق ‌سازد. (Approach)
     • به‌منظور حصول اطمینان از جاری‌سازی رویکردهای مذکور، روش نظام‌مندی به کار گیرد. (Deploy)
     • رویکردهای جاری‌شده را بر اساس پایش، تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست‌آمده و فعالیت‌های یادگیری ارزیابی و اصلاح ‌کند. (Assess & Refine)
     • منطق رادار معیار اندازه‌گیری سطح بلوغ تعالی کیفیت - چه در فرآیند خودارزیابی و چه در ارزیابی (که توسط گروه ارزیابی جایزه انجام می‌شود) است. شکل 2 عناصر و ویژگی‌های منطق رادار را نشان می‌دهد:     عناصر و ویژگی‌های منطق رادار

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک 39
 • 021-88829181 021-88324032 021-88318011
 • trt@imidro.gov.ir
  لینک کانال تلگرامی آموزش https://t.me/imidrotraining