•    
    
    • منافع شرکت در جایزه

     سازمان‌هایی که در این جایزه شرکت می‌کنند می‌توانند از مزایای زیر برخوردار شوند:

     • شناسایی و برجسته نمودن موفقیت‌های شرکت با استفاده از امکانات رسانه‌ای و ترویجی و مراسم جایزه
     • برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با مدل، روش‌های خودارزیابی و منطق رادار به‌صورت رایگان برای نمایندگان شرکت‌ها
     • بهره مندی از خدمات ارزیابی ارزیابان مجرب به‌صورت رایگان
     • ارائه مشاوره رایگان به شرکت‌ها برای تعریف پروژه‌های بهبود متناسب با نتایج ارزیابی در قالب جلسات رودررو بعد از ارزیابی

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک 39
 • 021-88829181 021-88324032 021-88318011
 • trt@imidro.gov.ir
  لینک کانال تلگرامی آموزش https://t.me/imidrotraining