•    
    
    • سامانه مرکز اسناد فنی و مدارک علمی سازمان

     این سامانه در قالب پروژه راه اندازی مرکز اسناد فنی و مدارک علمی سازمان در دست تهیه میباشد و به زودی مستقر خواهد شد

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک 39
 • 021-88829181 021-88324032 021-88318011
 • trt@imidro.gov.ir
  لینک کانال تلگرامی آموزش https://t.me/imidrotraining